Våra elever följer den nationella planen för elevhälsa. Vår skolsköterska Agneta Laudon finns på plats alla tisdagar mellan 08.00-14.00 då hon tar emot såväl bokade som spontana besök av elever. Varje termin dyker också vår skolläkare upp vid ett antal tillfällen.
Specialpedagog och kurator finns knutna till skolan.
Du kan boka en tid hos skolsköterskan eller hos vår skolläkare genom att kontakta Agneta på telefon 0705-477057