Föräldraföreningen arbetar för att samarbetet mellan hemmet och skolan ska utvecklas, samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föreningen vill bevara och skapa goda relationer mellan personal, elever och föräldrar. Den arbetar också för att stärka gemenskapen i klasserna och öka kontaktnätet mellan föräldrar och barn.

Till föräldraföreningens uppgifter hör att vara kontaktorgan mellan föräldrarna samt mellan föräldrar och medarbetare. Den ser också till att olika arbetsuppgifter sköts av föräldrarna, såsom Mikaelidagen och fester men också de två arbetshelger som anordnas varje år.

Man anordnar föreläsningar, pysseldagar och andra trevliga aktiviteter.

Överskottet från försäljning och lotterier fördelas på de olika klasserna efter inkomna ansökningar. Styrelsen väljs på ett årsmöte. Alla föräldrar på skolan och Lillspången är välkomna till föräldraföreningens möten.

Vill du komma i kontakt, så skicka ett mail!

ff@s-waldorf.se

Föräldraföreningen finns också på Facebook!