Vi vill att vår verksamhet hela tiden ska utvecklas och bli bättre. Vi behöver hjälp med att hitta de områden där vi behöver förbättra eller förändra. Därför är det viktigt att våra elever och vårdnadshavare känner att det är bra att kontakta lärare, rektor eller styrelse när något inte är i sin ordning.
Du kan ringa eller maila och dela med dig av dina funderingar.
Vill du göra en mer formell anmälan om ett klagomål så använder du blanketten nedan.Blankett att fylla i och lämna på skolan;

Klagomal.doc

Här beskrivs hur klagomål hanteras;

Hanteraklag.doc