Vill du veta mera?
Finns det plats för ditt barn?
Vill du prata med klasslärare eller rektor?

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller annat!

Rektor: 0121-247 14
mail: helena@s-waldorf.se
skolan:0121-219 56
fax:0121-107 10

Kansli: 0121-219 56

kansli@s-waldorf.se


Fritidshemmet: 0121- 219 76
Avdelning Stallet: 076-038 03 88
Avdelning Solspången: 070-100 92 80
mail: fritidshemmet@s-waldorf.se
Besöksadress:
Brobyvägen 17b
614 92 Söderköping


Förskolan:
Lillspången: 0121-158 31
Stjärnspången: 070-818 36 28
Solspången: 070-100 92 80
mail: forskolan@s-waldorf.se
Besöksadress:
Brobyvägen 17a
614 92 Söderköping

Skolsyster Agneta Laudon
0705-477057
mail: skolsyster@s-waldorf.se

Styrelsen/ Huvudmannen:
styrelsen@s-waldorf.se

Om du vill maila en lärare eller medarbetare skriver du förnamnet
och därefter @s-waldorf.se
ex
putte@s-waldorf.se