Andra Waldorfskolor:

RudolfSteinerskolan i Norrköping
www.rudolfsteinerskolan.se

Rudolf Steinerhögskolan
www.steinerhogskolan.se

Waldorfgymnasium i Sverige
www.waldorfgymnasium.se

Waldorflärarhögskolan
www.wlh.s

För dig som är intresserad av waldorfrörelsen och antroposofi:

Waldorfskolefederationen
www.waldorf.se

waldorfbutiken
www.waldorfbutiken.se

Antroposofiskt Infocenter
http://www.antroposofi.info/

Vidarkliniken
http://www.vidarkliniken.org/

Waldorf Education on the Web
http://www.waldorfworld.net/

Föreningen Sofia
http://www.foreningensofia.org/sv/program-foer-vard-och-omsorg/novalisinstitutet

Myndigheter:

Skolverket:
http://www.skolverket.se/

Skolverket , den nationella kursplanen för grundskolan:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Skolväsendets överklagandenämd
http://www.overklagandenamnden.se/

Skolinspektionen
http://www.skolinspektionen.se/

Övriga länkar:
`
SFWF Sveriges fristående waldorfskolors föräldraförening
www.waldorf.nu