Skolan följer samma plan för läsåret som Söderköpings kommun. Alla lov, studiedagar och lovdagar infaller samtidigt som på andra skolor i kommunen. Vissa förändringar kan finnas angående avslutningsdag för julavslutning och sommaravslutning, detta för att inte alla skolor ska ha avslutning samtidigt.

Information om skolans egna aktiviteter, föräldramöten, frluftsdagar och annat hittar du i kalendariet till höger. Klicka på aktiviteten/datumet så dyker informationen upp.

Alla föräldramöten på skolan startar, om inte annat anges kl.18.30, på förskolan 18.00

Kalendarium för utskrift hittar du här:

Kalendarium_2017-18.xlsLänk till kommunens hemsida
http://www.soderkoping.se/barnomsorg-skola/forskoleklass-grundskola/lasarstider/