På vår skola är värdegrundsarbete en naturlig del av varje skol- och förskoledag. Vi genomför aktiviteter för att stärka gemenskapen och arbetar aktivt för att förebygga varje form av kränkande behandling eller otrygghet. Skolans likabehandlingsplan uppdateras varje läsår och i varje klass går man igenom vad den egentligen handlar om och hur man tillsammans kan sträva mot en skola där alla känner sig välkomna, sedda och som del av en gemenskap.

I de flesta klasser upprättas också trivselregler som handlar om hur man löser praktiska frågor, vilka regler som gäller för i klassrummet och på raster.

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan för läsåret 2016-2017 samt uppföljning av tidigare år:

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling, skolan och fritidshemmet
Likabehandlingsplan.doc

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling, förskolan

Likabehandlingsplan_forskolan_2.doc


Här kan du också ta del av verksamhetens kvalitetsarbete där vi utvärderar och följer upp läsåret som varit samt tittat framåt för att se vad vi kan utveckla.

Kvalitetsarbete läsåret 2015-2016

Kvalitetsredovisning_lasaret15-16_rev.aug.doc