Vi tillämpar maxtaxa och följer kommunens riktlinjer. Vi planerar verksamheten, aktiviteter och medarbetarnas schema utifrån barnens behov. För att det ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi har korrekta omsorgstider för alla barn.

Här fyller du i dina kontaktuppgifter samt vilka tider du behöver barnomsorg. Denna lämnas till förskolan.
Forskolankontakt.xls

Till kommunen skickar du
1. Önskemål om plats
2. Uppgift om inkomst för beräkning av maxtaxa

För uppsägning av din plats så kontaktar du både oss och kommunen
Alla dessa blanketter finns på kommunens hemsida:


http://www.soderkoping.se/barnomsorg-skola/fritidshem/
Riktlinjer kring barnomsorg och skolbarnomsorg hittar du här:
http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/01-barnomsorg-o-skola/regler-barnomsorgpdf


f