Vi tillämpar maxtaxa och följer kommunens riktlinjer. Vi planerar verksamheten, aktiviteter och medarbetarnas schema utifrån elevernas behov. För att det ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi har korrekta omsorgstider för alla barn.

Här fyller du i dina kontaktuppgifter samt vilka tider du behöver barnomsorg. Denna lämnas till fritidshemmet.

Stalletkontakt1.xls

Beställning av frukost (vid morgonfrita)
Blankett_Frukost_F.doc

På kommunens hemsida hittar du blanketter och information:

Önskemål om plats
Uppgift om inkomst för beräkning av maxtaxa
Uppsägning av plats (ska meddelas både oss och kommunen)

http://www.soderkoping.se/barnomsorg-skola/fritidshem/
Riktlinjer kring barnomsorg och skolbarnomsorg hittar du här:
http://www.soderkoping.se/globalassets/documents/01-barnomsorg-o-skola/regler-barnomsorgpdf