Söderköpings Waldorfskola är en fristående, självförvaltande skola. Skolan är godkänd av Skolverket och följer de mål och riktlinjer som finns angivna i skollagen och i läroplanen, Lgr 11, för grundskola, förskoleklass och fritidshem.
Waldorfskolorna i Sverige hämtar också inspiration och vägledning från den egna " En väg till frihet", waldorfskolornas egna pedagogiska måldokument. Skolan är medlem i Waldorfskolefederationen och i den internationella waldorfskoleorganisationen European Counsil.

Skolans juridiska huvudman är Stiftelsen Söderköpings Waldorfskola. Skolans styrelse består av föräldrar och medarbetare.Styrelsen är juridiskt ansvarig för verksamheten.
Rektor är ansvarig för det pedagogiska arbetet och är ordförande i kollegiet.
Kollegiet består av alla medarbetare på skolan. Det är till kollegiet eller rektor du vänder dig med frågor som är av pedagogisk karaktär.
Klassläraren ansvarar för arbetet i respektive klass. Det är till henne/honom du vänder dig i första hand om du har frågor om just ditt barn, undervisningen eller annat.


Historik
Söderköpings Waldorfskola startades redan 1982 av en grupp eldsjälar. Till en början fanns bara 3 klasser och man fick som lärare och som förälder vara beredd på att arbeta en hel del ideellt, på den tiden var begreppet ?skolpeng? okänt och skolan fick inga ekonomiska bidrag från kommunen. Trots det klarade skolan att gå runt och antalet elever ökade hela tiden.
När reformen med skolpengen kom 1992 betydde det mycket för vår lilla skola. Från att ha haft mycket begränsade resurser så kunde man nu känna att vinden vände och det blev lättare att vidga verksamheten. Allt fler familjer sökte sig till vår skola och det började bli trångt! 2003 stod vår nya Förskola klar och äntligen kunde de små barnen få en plats för sig själva . Förskolan har blivit utnämnd till Grön Förskola och är byggd på ett miljövänligt sätt. Strax där efter förvandlades ett av skolans uthus till ett vackert, välkomnande fritidshem.
De senaste nybyggena är vårt högstadiehus och sommaren 2013 står vår nya kök och matsalsbyggnad färdig.
Mycket av det som har hänt i vår skola har vi engagerade föräldrar att tacka för. Utan dem hade flera byggnationer såväl inomhus som utomhus varit omöjliga.