Exempel på styrda aktiviteter som förekommer är hantverk och pyssel, naturklubben, bakning och läxhjälp.
Alla aktiviteter på fritidshemmet är frivilliga, den fria leken är ett viktigt inslag i vår verksamhet.
Vi är också måna om att vara ute i vår vackra skolmiljö, oavsett väder!

Varje dag serveras mellanmål uppe i matsalen.