Waldorfskolan utvecklar hela människan - tanke, känsla och vilja. Den bakomliggande tanken är att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen, genom hjärtat, till huvudet. Samtidigt vill skolan hjälpa barnen att finna trygghet och självtillit.
I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till växt. Varje barn är unikt. Det är viktigt att barnen själva får smak av detta och upplever att de blir sedda som individer med individuella möjlighter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. Alla får plats i en klassgemenskap.

Waldorfskolor finns i alla fria länder i alla världsdelar.
Lärare och elever arbetar tillsammans i periodundervisning under morgonlektionen, det vill säga samma ämne bearbetas i 3 - 4 veckor. Inlevelsen, kunskapshungern och produktionen av eget läromaterial blir tillfredställt. Eleven kan känna sig både stolt och duktig - han/hon kunskapar aktivt.

Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen integreras så långt som möjligt. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom slöjd och hantverksämnena. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning.
Kunskapsinhämtande väljs så att det ständigt anknyter till barnets egen utveckling, och hjälper det framåt.
I Waldorfskolan betraktas humaniora, matematik, naturvetenskap, språk, drama, bild, eurytmi, musik, hantverk och idrott som likvärdiga ämnen.Rätt stoff, vid rätt tid och på rätt sätt.

Waldorfpedagogik är ett mycket omfattande ämne och det finns mycket intressant att läsa.
  • Glimtar ur Waldorfskolan av Dan Lindblom
  • Fostran till frihet av Frans Carlgren och Arne Klingborg
Du kan också gå in på Waldorfskolefederationens hemsida och läsa mer om Waldorfpedagogik; http://www.waldorf.se