En waldorfförskola präglas av kontinuitet och trygghet. Dagarna följer ett schema med återkommande inslag som samling, fri lek och aktiviteter. Det gör att de små barnen känner sig trygga, de vet vad som kommer att hända nästa dag eller efter maten.
Årets högtider och förändringar uppmärksammas. Utflykt till skogen är ett populärt inslag där man lär sig om naturen genom lek och egen upplevelse.

I förskoleåldern blir barnens efterhärmningsförmåga ett pedagogiskt verktyg. Genom att själva göra, baka, hantverka, sjunga och vara en förebild får pedagogerna barnen att utvecklas socialt tillsamman i gruppen men även individuellt utifrån egna förutsättningar.

På förskolan vill vi använda lekmaterial som är beständiga och hälsosamma. På våran gård växer vinbärsbuskar och i grönsakslandet hjälps vi åt att plantera.

Klicka f?r st?rre bild